Familiebehandler

Familiebehandler løser opgaver inden for Servicelovens bestemmelser omkring støtte til udsatte børn, unge og deres familier. Familiebehandlers primære opgave er at støtte forældre i selv at kunne tage vare på sit barns udvikling og trivsel ved hjælp af egne ressourcer. 

Målgruppen er familier, børn og unge i udsatte positioner, som henvises til behandling efter Servicelovens § 11 og § 52. 

Behandling via: 

 • Samtaleforløb
 • Samspilsaktiviteter
 • Gruppeforløb for forældre og børn
 • NADA

Anvendte metoder: 

 • Sandplay
 • MIM
 • Theraplay
 • Spædbarnsterapi
 • Tegneterapi
 • Familieopstilling
 • Systemisk/ Narrativ Familiebehandling

Familiebehandleren varetager desuden supervision af Morsø Kommunes plejefamilier.

Familiebehandleren dækker indsatser og foranstaltninger der igangsættes med udgangspunkt i Servicelovens § 11 og § 52, om den forebyggende og målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte.

Serviceloven