Familiekonsulenter

Familiekonsulenter løser opgaver inden for Servicelovens bestemmelser omkring støtte til udsatte børn, unge og deres familier. Familiekonsulenters primære opgave er at støtte forældre i selv at kunne tage vare på sit barns udvikling og trivsel ved hjælp af egne ressourcer. Familiekonsulenterne anvender konkrete redskaber og metoder som fx KRAP, SOS, Narrativ coaching m.m. 

Målgruppe

Målgruppen er kommunens udsatte familier, børn og unge, der henvises til behandling efter Servicelovens § 11 og § 52.  

 

 • Der arbejdes med støtte til forældrerollen i hjemmet og der ydes pædagogisk rådgivning, vejledning og hjælp til forældre, børn og unge

 • Samtaleforløb: Relations- og par samtaler

 • Ungesamtaler fx angående angst, depression, stress eller anden form for overbelastning

 • Styrke relation og samspil mellem forældre og barn

 • Familieopstilling

 • Afholdelse og deltagelse i tværfaglige møder
 • Bistand i forskellige behandlings- og udredningsopgaver, herunder varetagelse af observationsopgaver i relation til undersøgelser eller bistår på anden vis i relation til forældrekompetenceundersøgelser m.v. 
 • Der arbejdes i familiens eget hjem og der ydes praktisk/pædagogisk støtte
 • Hjælp med at skabe struktur i hverdagen
 • Hjælp med at løse samspilsproblemer i familien
 • Hjælp til forældrene med at udvikle forældrekompetencer i forhold til at drage omsorg for barnet eller den unge
 • Tilbud om observationsforløb med henblik på at afdække familiens aktuelle og potentielle ressourcer
 • Afholder støttet og overvåget samvær mellem barnets/den unge og de biologiske forældre
 • Tilbud om støtte til gravide og udsatte forældre til spædbørn eller mindre børn
 • Skriftlig dokumentation: Statusrapport, Beskrivelse og Vurdering

 • Afdække netværk

Familiekonsulenterne dækker indsatser og foranstaltninger der igangsættes med udgangspunkt i Servicelovens §11 og 52, om den forebyggende og målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Serviceloven