Familieplejekonsulent

Formålet er at sikre gode anbringelser som tilgodeser barnets sundhed og udvikling. Mange arbejdsopgaver løses i et tæt samspil mellem myndighedsrådgivere og familieplejekonsulenten. 

 • Netværksfamilier
 • Pleje- og aflastningsfamilier
 • Konkrete godkendelser af netværkspleje- og aflastningsfamilier
 • Godkendelser af § 84
 • Tilsyn med konkret godkendt plejefamilier og § 84
 • Udarbejdelse af plejekontrakter
 • Finde pleje- og aflastningsfamilier og sikre bedst muligt match mellem barnets/ den unges behov og den aktuelle plejefamilies kompetence
 • Finde institution og sikre bedst mulig match mellem barnets/ den unges behov og institutionens kompetencer og profil
 • Godkende døgnplejefamilier, når der er tale om netværksgodkendelse
 • Godkende private plejetilladelser
 • Rådgivning, vejledning og supervision til plejefamilier
 • Afholde netværksgrupper
 • Arrangere, udbyde og afholde 2 årlige kurser
 • Informere og sikre plejefamiliernes deltagelse i det tæt støttede opstartsforløb (TSOP)
 • Aflægge 2 årlige tilsynsbesøg i plejefamilien
 • Deltage i statusmøde med rådgiver - oftest 2 gange årligt
 • Udarbejde nyhedsbrede til plejefamilier
 • Rådgivning i forbindelse med statusbeskrivelser
 • Vejledning i forhold til målrettet efteruddannelse/ kurser
 • Konfliktmægling mellem plejefamilier og biologiske forældre
 • Deltage i samarbejdsmøder med familierådgiver (SOS)