Gratis anonym rådgivning

For de 15-30-årige

Gratis anonym rådgivning er et forebyggende tiltag, der har til formål at imødekomme unges potentielle psykiske mistrivsel og forebygge en senere mere kompliceret indsats. Tilbuddet skal således kvalificere den tidlige og rettidige forebyggende indsats overfor målgruppen.

Tilbuddet har til hensigt at øge fastholdelsen af de unge i uddannelse eller på arbejdsmarked. Rammen, som består i det gratis og anonyme format, har til hensigt at gøre det nemt, tilgængeligt og ukompliceret at få hjælp.

Tilbuddet består af rådgivningssamtaler til alle øens unge mellem 15-30 år.

 • Alle unge mellem 15-30 år
 • Unge der i øvrigt passer ind i den forebyggende ramme med op til 5 samtaler
 • Samtaler af rådgivende og forebyggende karakter
 • Forløb af 50 min. varighed - max 5 gange
 • Anonymt og uden journalpligt
 • Tæt samarbejde med andre relevante tilbud for målgruppen, med henblik på at hjælpe den unge videre efter evt. endt forløb 

Du kan henvende dig direkte telefonisk hvis du har behov for rådgivning i forhold til din livssituation

 • Du kan ringe og lave en aftale
 • Du kan få en samtale med Psykoterapeuten pr. telefon eller online
 • Du kan indtale en besked på Anonym Rådgivnings telefonsvare
 • Du kan skrive en mail
 • Du kan skrive en sms

I psykoterapeutens telefontid kommer du til at tale med psykoterapeuten (tirsdag og torsdag kl. 09.00-10.00). Hvis Psykoterapeuten ikke kan besvare dit telefonopkald, eller hvis du ringer uden for telefontiden, kan du lægge en besked på telefonsvaren. Så ringer psykoterapeuten tilbage så hurtigt som muligt. 

Du kan sende mail eller sms døgnet rundt. Psykoterapeuten bestræber sig på at besvare din henvendelse de førstkommende åbningsdage i rådgivningen.

Henvender du dig for tidsbestilling vil telefonen blive taget af vores administrative sagsbehandler, som vurderer om du kan tilbydes 5 samtaler ved personligt fremmøde.