PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en rådgivningsenhed i Center for Børn og Familier, der yder faglig og konsultativ vejledning til skoler og dagtilbud med henblik på at styrke deres arbejde med inkluderende og stærke børnefællesskaber.

Endvidere er fokus på udvikling af den pædagogiske og didaktiske indsats omkring børnene. Dette sker i tæt samarbejde med skole, dagtilbud og forældre eller andre nære voksne omkring barnet.

Hjælpen der efterspørges fra daginstitutioner og skoler varierer fra opgave til opgave, men også fra institution til institution. Der tilbydes differentierede vejledningsforløb og interventioner.

Målgruppe

Målgruppen for PPRs indsatser er alle børn og unge mellem 0-18 år, herunder også de børn og unge der går i friskole eller private dagtilbud.

Ydelser for de forskellige fagprofessionelle

PPR består af tre forskellige faggrupper, der alle har særlig viden om børns generelle udvikling og om specifikke vanskeligheder i forhold til læring og trivsel. For alle tre faggrupper gælder det, at de samarbejder internt samt deltager i fremskudte teammøder med andre fagprofessionelle.

Pædagogiske konsulenter i PPR i Morsø Kommune kan tilbyde ydelser indenfor nedenstående kategorier: 

Forebyggende, konsultativ bistand, rettet mod fagprofessionelles praksis, og børn og unges trivsel. 

 • Konsultativ bistand gennem Det Konsultative Team.
 • Faglig og pædagogisk sparing.
 • Oplæg på organisatoriske møder omkring Stærke Fællesskaber.
 • Facilitering af netværk For Stærke Fællesskaber
 • Samarbejde omkring Pædagogisk-psykologisk Vurdering (PPV)

Ydelser rettet mod et udvidet og styrket samarbejde mellem skole/ daginstitution og hjem.

 • Udviklingsmøder.
 • Deltagelse i netværks- og statusmøder.

Ydelser rettet mod børn og unge i psykisk/ emotionel mistrivsel, i tilfælde hvor der ikke vurderes et behov for formel terapeutisk indsats, eller henvisning til psykiatrien. 

 • Netværksgrupper for børn og unge.
 • Gruppeforløb for børn og unge med ADHD.

For yderligere information om hvad de pædagogiske konsulenter kan tilbyde se: 

Logopæderne i PPR i Morsø Kommune kan tilbyde ydelser som: 

 • Generel vejledning og konsultativ bistand før indstilling (0-18 år).
 • Deltagelse i netværk.
 • Intervention ved indstilling.
 • Specialiseret indsats i forhold til tosprogede børn eller elever.
 • Særlig indsats for børn eller elever med specifikke kommunikative vanskeligheder.
 • Henvisning til eksterne samarbejdspartnere. 

For yderligere information om hvad Logopæderne kan tilbyde se: 

For yderligere information om tosprogs-indsatsen se: 

Psykologgruppen i PPR i Morsø kommune sigter efter en fordeling af arbejdsopgaver, hvor nogle er sagsbehandlende psykologer og nogle er fremskudte psykologer. De to psykologgrupper giver bistand i forskellige opgaver og forskellige situationer.

Sagsbehandlende psykologer kan tilbyde: 

 • Pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV).
 • Henvise til psykiatrien.
 • Medvirke til skoleplacering ved. anbringelse af børn.
 • Udtalelser til efterskoler i forbindelse med ansøgning om midler.

Fremskudte psykologer kan tilbyde: 

 • Konsultativ støtte, råd og vejledning.
 • Deltagelse i netværk.
 • uddybende sparring for fagprofessionelle.

De to psykologgrupper varetager i fællesskab opgaverne omkring: 

 • Inddragelse af andre faggrupper når det vurderes relevant.
 • Åben anonym forældrerådgivning.

For yderligere information om hvad psykologerne kan tilbyde se: