Småbørnsteam

Formålet med småbørnsteamet er at skabe et koordineret og systematisk tilbud til familier i udsatte positioner, med graviditet eller et nyfødt barn. Hensigten med småbørnsteamet er at:

  • Forebygge langvarige og alvorlige lidelser hos spædbørn
  • Styrke og sikre barnets trivsel og udvikling så tidligt som muligt
  • Forbedre børnenes livschancer

Familier visiteres til småbørnsteamet via myndighedspersoner med baggrund i en børnefaglig undersøgelse. 

Gravide og forældre i udsatte positioner med børn i alderen 0-3 år, hvor der er usikkerhed om hvorvidt forældrene kan tage vare på deres (kommende) barn.

Arbejder tværprofessionelt og består af en fast koordinator og 2-3 faste familiekonsulenter.

Sundhedsplejerske, familierådgiver og psykolog skifter fra sag til sag.

Pædagogisk konsulent og logopæd inddrages ad hoc. – som regel når barnet skal begynde i dagtilbud.