Sundhedsplejen

Formålet med sundhedsplejens forebyggende sundhedsydelser til børn og unge er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Formålet er at vejlede og samarbejde med forældre om børns trivsel og udvikling.

Målgruppen er alle børn og unge i Morsø Kommune i alderen 0-16 år (ophør i folkeskolen). 

 • Graviditetsbesøg
 • Forældreforberedelseskursus (FIF til fødsel og forældreskab)
 • Tilbud til spæd- og småbørnsdelen - 5 hjemmebesøg i løbet af det første leveår
 • Screening for fødselsdepression - EPDS-score
 • Babycafe
 • Fædre på barsel
 • Tilbud på skoleområdet til 0. klasse, 1. klasse, 5. klasse og 8. klasse
 • Konsulentfunktion i dagtilbud og skoler. Medvirke til at sikre et sundt miljø ved at yde generel og konkret sundhedsfaglig rådgivning om fx hygiejne, smitsomme sygdomme, forebyggelse af ulykker. 
 • Det tværprofessionelle samarbejde: Konsultativt Team
 • Tilbud til børn og unge med særlige behov
 • Overvægtsklinik
 • Småbørnsteam
 • Viden om tobak og snus
 • Vaccinationsambassadør
 • Den enkelte sundhedsplejerske kan træffes ved opkald eller på sms
 • Ammekonsulenter certificeret i IBCLC
 • Afdække familiens netværk

Ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne har kommunalbestyrelsen ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis. Dette fremgår af sundhedsloven § 119. Af stk. 2 fremgår, at kommunalbestyrelsen skal etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Af § 120 – 126 fremgår bestemmelserne for de forebyggende sundhedsydelser. Det er inden for disse lovmæssige rammer at sundhedsplejen agerer. 

Sundhedsloven

Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 2019