Ungekonsulent

Ungekonsulenten er professionel kontaktperson for unge, som har særlige behov og/ eller særlige udfordringer i livet. 

Ungekonsulentens primære arbejdsopgave er gennem pædagogisk støtte og vejledning, at arbejde med de unge og deres familier, som visiteres til Familieudvikling og Forebyggelse jf. Servicelovens § 52.  

Unge i alderen 12-18 år samt unge i efterværn op til 23 år, efter Servicelovens § 52 stk. 3 & stk. 6. og deres familier.

Ungekonsulenten arbejder med en bred vifte af problematikker herunder bl.a.: 

  • Skolevægring
  • Omsorgssvigt
  • Konflikter i hjemmet
  • Problemer relateret til psykiske diagnoser
  • Selvmordstruede unge
  • Misbrug
  • Kriminalitetstruede børn og unge

Ungekonsulenten varetager ydelser, som både er målrettet den enkelte unge, gruppeaktiviteter for flere unge samt opgaver hvor forældre eller andet netværk inddrages i samarbejdet.