Ungekonsulent med speciale i spiseforstyrrelser

Ungekonsulenten er professionel kontaktperson for unge, som har særlige behov og/ eller særlige udofrdringer i livet, herunder en mulig spiseforstyrrelse. 

Ungekonsulentens primære arbejdsopgave er gennem pædagogisk støtte og vejledning, at arbejde med unge deres familier, som visiteres til Familie, Sundhed og Trivsel jf. Servicelovens § 52. 

Unge i alderen 12-18 år samt unge i efterværn op til 23 år, efter Servicelovens § 52 stk. 3 & stk. 6. og deres familier.

Ungekonsulenten arbejder med en bred vifte af problematikker, herunder bl.a.: 

  • Skolevægring
  • Omsorgssvigt
  • Konflikter i hjemmet
  • Problemer relateret til psykiske diagnoser
  • Selvmordstruede børn og unge
  • Vejledning og støtte til unge med spiseforstyrrelser
  • Oplæg vedr. spiseforstyrrelser til øvrige ansatte i CBF og skoler
  • Sidemandsoplæring

Ungekonsulenten varetager ydelser, som er målrettet den enkelte unge, gruppeaktiviteter for flere unge samt opgaver hvor forældre eller andet netværk inddrages i samarbejdet.