Konsulentteam

Friskoler, private pasningsordninger og puljeordninger.

Der er mulighed for at få konsultativ bistand fra Center for Børn og Familier. Den konsultative bistand foretages af et konsulentteam bestående af familierådgivere, sundhedsplejersker, psykologer, logopæder og pædagogiske konsulenter.

Konsultativ bistand munder altid ud i at institutionen udarbejder skriftligt handleplan /beslutningsreferat oftest i samarbejde med de eksterne samarbejdspartnere. Handleplanen er et vigtigt værktøj i det videre samarbejde.

Der kræver ikke indstilling til PPR eller underretning til Center for Børn og Familier, for at en sag kan drøftes konsultativt. Forventningerne til forløbet afstemmes inden mødet, og kan eventuelt beskrives i beslutningsreferatet (hvem gør hvad, hvornår?).

Der tilbydes møde en gang i kvartalet til hver institution. Mødedatoer tilsendes institutionen før hvert skoleårs start af den psykolog der er tilknyttet.