SSP

Formålet med SSP er at opbygge og vedligeholde et lokalt netværk, der kan skabe gode og trygge rammer for alle børn og unge samt forebygge risikoadfærd og kriminalitet hos børn og unge.

SSP er organiseret i Ungdomsskolen, ligesom ”Fritidspas”/fritidsvejledningen samt indsatsen mod radikalisering.

Børn og unge til og med 24 år, som er bosat i Morsø Kommune.
Dog er målgruppen for Fritidspas børn og unge under 18 år (som er en særlig forebyggende indsats).

 • Sikre et tværfagligt samarbejde på tværs af faggrupper
 • Fokus på synlighed og opsøgende arbejde
 • Afholdelse af bekymringssamtaler for at mindske recidiv ved uhensigtsmæssig adfærd
 • Hurtig handling og brandslukning ved akut bekymring
 • Facilitere og deltage i Trygt Natteliv
 • Udarbejdelse af Forebyggelsesplan (læseplan) til skolerne med et forebyggende perspektiv
 • Afholdelse af forebyggende dialogbaserede oplæg bl.a. om digital dannelse, alkohol og ungdomsliv generelt (se mere i Forebyggelsesplanen) for både elever, udvalgte årgange samt forældre
 • Fokus på at forebygge misbrug af rusmidler, så et forbrug af rusmidler ikke står i vejen for at gennemføre en uddannelse (se link til rusmiddelpolitikken nederst)
 • Iværksætte initiativer for enkelte unge eller grupper af unge der har en bekymrende eller risikofyldt adfærd (blandt andet forebyggelse af ulovlig knallertkørsel eller iværksættelse af Fritidspas).
 • Stort fokus på forældreinddragelse i det forebyggende arbejde
 • Fritidspas – som en forebyggende indsats – hvor børn og unge vejledes ud i eksisterende fritidstilbud og med mulighed for økonomisk støtte til kontingent og evt. udstyr.