Ungdomsskolen

Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at tilegne sig nye kundskaber, bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres kompetencer og ansvar som demokrati­ske medborgere.

  • Ungdomsskolen skal i samarbejde med børnene/de unge skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling, selvstændighed og forståelse for fællesskab og demokrati.

Ungdomsskolen indgår med Kommunens skoler og andre i samarbejder og partnerskaber, der kan bidrage til opfyldelsen af såvel ungdoms­skolens som folkeskolens formål; bl.a. valgfag, idrætsdage, vanddage, fodboldmesterskaber m.m.

Morsø Kommunes ”SSP” er organiseret i Ungdomsskolen, ligesom ”Fritidspas”/fritidsvejledningen samt indsatsen mod radikalisering.

Unge i Morsø Kommune kan deltage i Ungdoms­skolens undervisning fra de går i 7. klasse, til de er 18 år. Unge der er yngre eller ældre kan deltage i undervisningen, men må ikke udgøre hovedparten af elevtallet. Undervisningen er gratis og frivillig.

For SSP og Fritidspas/fritidsvejledning er der andre målgrupper.

  • Tilbuddene omfatter almen undervisning i håndværksmæssige fag, kunstneriske fag, erhvervsmæssige fag, samfundsmæssige fag, familiemæssige fag, sociale fag, natur- og sundhedsfag, samt øvrige almene fag, som de unge ønsker undervisning i

  • Desuden tilbydes undervisning i prøveforberedende fag, specialundervisning, kurser for unge af anden etnisk herkomst og undervisning i færdselslære og knallertkørsel

  • Der tilbydes og arbejdes med "topstyrede" projekter og unges egne projekter

  • Der tilbydes andre aktiviteter for unge, hvor der er tale om aktiviteter i overensstemmelse med ungdoms­skolens formål, som indgår i et samspil med f.eks. skole-, social-, beskæftigelses- og fritidsområderne

  • Ungdomsskolen er entreprenør for skoleforvalt­ningens indsats ”Ingen forlader folkeskolen uden gyldigt førstehjælpsbevis”

  • Førstehjælps-undervisning målrettet alle ansatte der arbejder med børn og unge i kommunens institutioner.