Beredskabsplan

Ved mistanke eller viden om seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Vold og seksuelle overgreb kan have vidtrækkende konsekvenser for børn og unge. Som voksne fagpersoner har vi ansvaret for at beskytte børn og unge og bidrage til, at vi så tidligt som muligt bliver opmærksomme på og reagere, hvis børn og unge udsættes for vold eller seksuelle overgreb.

Formålet med beredskabsplanen er at sikre, at alle medarbejdere i Morsø Kommune, som arbejder med børn og unge i alderen 0-18 år, har relevant viden om vold og seksuelle overgreb - og viden om, hvordan de skal handle på en bekymring, mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb.