Radikalisering og ekstremisme

Der er udarbejdet en handleplan, der indeholder en beskrivelse af samarbejdet mellem Midt- og Vestjyllands Politi og Morsø Kommune med fokus på at opdage, forebygge og forhindre radikalisering.

Handleplanen indeholder en guide til, hvordan man skal agere ved en bekymring samt en beskrivelse af hvilke bekymringstegn, man skal være opmærksom på. 

I Morsø Kommune er der oprettet et infohus (INFO-hus kommune). Enhver henvendelse vedrørende en bekymring for en borger i henhold til radikalisering og ekstremisme skal rettes til INFO-hus Kommune. Henvendelsen behandles efter Retsplejelovens §115 for derefter at tage stilling til det videre forløb. INFO-hus Kommune er desuden repræsenteret i og har et tæt samarbejde med Midt- og Vestjyllands Politis INFO-hus. 

Borgere og fagpersoner i Morsø Kommune