Visitationsproces Skoler og Dagtilbud

Området afventer politisk stillingtagen 

Tilgår

Jævnfor §7 i Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, skal der mindst en gang om året tages stilling til, om den specialpædagogiske bistand til den pågældende elev skal fortsætte, ændres eller ophøre.