Professionel kapital

Professionel kapital danner afsæt for det tværprofessionelle arbejde i Center for Skole og Dagtilbud og Center for Børn og Familier

Svært opløselige vanskeligheder, der ikke er blevet imødegået af systematiske og strukturerede monofaglige og flerfaglige indsatser, introduceres i de tværprofessionelle samarbejder, der findes omkring skolerne og dagtilbuddene.

De samarbejdende professionelle skal nu forsøge at opløse vanskelighederne gennem højt specialiserede og koordinerede indsatser. Her er den enkelte professionelle dybt afhængig af de andre professionelles kvalitet i opgaveløsningen.

Professionel kapital er afsættet for arbejdet på skolerne, i dagtilbuddet og for Børn & Familier.

Professionel kapital er helt grundlæggende:

  • Det du kan
  • Din dømmekraft
  • Dine samarbejdsevner

Når forskellige fagprofessionelle mødes om en opgave, der har fået tværprofessionel karakter, så er det den kapital hver enkelt bringer med til opgaveløsningen.

Det er i det tværprofessionelle samarbejde helt afgørende, at man er bekendte med og bevidste om hvilke professionsideal, der er samlet om opgaven. Forventningerne til samarbejdets opgaveløsning er summen af de ”det du kan og er”, der er repræsenteret.

Når det tværprofessionelle samarbejde lykkes, så er opgaven velplaceret i samarbejdet. De fagprofessionelle går ikke bagved ”opgaven” og puffer i den rigtig retning. De går heller ikke foran ”opgaven” og rydder vejen for forhindringer. De går ved siden af ”opgaven” og skaber den ønskede forandring/læring sammen.

Det tværprofessionelle samarbejde finder langt de fleste af sine løsninger i det praksisnære. Det er erfaringerne og data herfra, der hjælper os med at forstå, det der sker lige nu. 

Tværprofessionelt samarbejde:

  • Vær solidarisk
  • Vær ekspert på det, du er ekspert på
  • Pas på hinanden i fællesskabet
  • Led opad med anerkendelse
  • ”Praksisnær data” såvel som ”Big data”
  • Vær ansvarsbevidst – personligt og på vegne af fællesskabet
  • Nyd og lær af forskelligheder