Fælles mål og Rammer for skoleområdet

Fælles mål og rammer for skoleåret 2022/2023, er en sammenskrivning af de aftaler, der er indgået, og de visioner, strategier og organisatoriske sigtelinjer, der er gældende for folkeskolerne i Morsø Kommune.