Hjemmeundervisning

Hvis forældre selv vil sørge for undervisning af deres barn i den undervisningspligtige alder, skal dette skriftligt meddeles til Morsø Kommune inden undervisningen begynder via skemaet: Anmeldelse af hjemmeundervisning. 

Meddelelsen gælder til udgangen af skoleåret, og skal fornyes inden skoleårets begyndelse i august.

Herefter er det kommunens pligt at føre tilsyn med den undervisning, barnet modtager.

I Morsø Kommune føres tilsynet af skolelederen på den distriktsskole, hvor barnet skulle have været undervist, hvis barnet var indskrevet i folkeskolen.

Tilsynet gennemføres fire gange om året. Efter hvert tilsyn udarbejdes tilsynsrapport. Se dokumentet "Skematisk overblik - Retningslinjer". 

Med sin underskrift erklærer forældre/værge sig indforstået med ansvaret for at den hjemmeunderviste elev får en undervisning der står mål med folkeskolen, og at man selv afholder alle udgifter hertil (herunder skolebøger og andre undervisningsmaterialer).