Gå til hovedindhold

Skoleudsættelse

For nogle børn kan det være en god ide at udsætte skolestarten med et år.

Indhold

  Det er dog kun i særlige tilfælde og der skal være pædagogisk og udviklingsmæssigt belæg for det. Samtidig skal der være en klar formodning om, at udsættelsen vil ændre barnets situation væsentligt og at barnets udvikling vil kunne indhentes i løbet af et år mere i dagtilbud.

  Det skal bemærkes, at basale/grundlæggende vanskeligheder ikke berettiger til skoleudsættelse. Vurderingen vil her være, at barnet optages i børnehaveklasse med et særligt tilrettelagt undervisningstilbud.

  Er du i tvivl om dit barn skal skoleudsættes?

  Hvis du er i tvivl om hvorvidt dit barn skal have udsat sin skolestart, så inddrag gerne pædagogerne fra børnehaven i dine overvejelser. De kender også dit barn og ved samtidig hvilke forventninger børnene møder når de kommer i skole.

  Hvis du ønsker at udsætte dit barns skolestart

  1. Tag en samtale med dit barns børnehave om udsættelse af skolestart. Går dit barn ikke i børnehave, skal du udfylde et ansøgningsskema og sende til skolen.

  2. Udfyld ansøgningsskema sammen med børnehavelederen. Der skal laves en skriftlig indsatsplan for dit barns forlængede tid i børnehaven. Indsatsplanen skal vedlægges ansøgningsskemaet der sendes til skolen.

  3. Det er skolelederen der godkender eller afviser ansøgningen om skoleudsættelse. Skolelederen kan gøre udsættelsen betinget af, at barnet indskrives i en børnehave. Du vil modtage svar på din ansøgning i e-boks.