KRAP

Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis

Formålet med KRAP er at sætte fokus på børn og unges ressourcer med udgangspunkt i, at alle kan udvikle sig og udnytte sine kompetencer.

KRAP er et integreret socialpædagogisk system, der indeholder analyser, metoder og værktøjer, som erfaringsmæssigt ”virker”.

Et vigtigt element i KRAP er at sætte et positivt og anerkendende fokus på menneskers ressourcer – og samtidig erkende, at der også kan være tale om særlige udfordringer og behov i de menneskelige grundvilkår.

Et andet vigtigt element er det kognitive afsæt – altså at tænkning er central, og at forandringer ofte involverer både personalets egen tænkning og tænkningen hos de berørte personer.

Systematik i søjlemodellen er central i forhold til, at man er undersøgende på at indhente data, inden man analyserer og iværksætter tiltag.

KRAP anvendes på:

  • Børneniveau sammen med børnene
  • Personaleniveau til egen refleksion og/eller grupperefleksion
  • Institutionsniveau på personalemøder, anvendelse som dokumentation
  • Forældresamarbejde som en del af forberedelse, dialog og kendskab til hinandens perspektiver.

Pædagogisk personale i Skoler og Dagtilbud og CBF

  • Kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik af Lene Metner og Peter Storgård.
  • KRAP grundbogen af Lene Metner og Peter Bilgrav
  • KRAP ungerådgivning af Lene Metner m.fl.
  • KRAP – metoder og redskaber, 2. udgave af Lene Metner og Peter Bilgrav.
  • Socialstyrelsen – vidensportalen på det sociale område