LP-Modellen

Pædagogisk analyse af læringsmiljøet

Formålet med LP-arbejdet er at etablere gode pædagogiske miljøer i skoler og dagtilbud, så alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse får optimale betingelser.

  • LP-modellen er en pædagogisk analysemodel, der anvendes med henblik på at opnå en forståelse af de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblemer i skole og daginstitution
  • Grundlæggende for analysearbejdet er 3 perspektiver: kontekst-, aktør- og individperspektivet, der åbner mulighed for at overskride den traditionelle lineære tænkning, der ofte knytter sig til individperspektivet
  • Der lægges vægt på, at det pædagogiske personale skal have fokus på interaktionen mellem barnet/eleven og omgivelserne og sammen med dette også se kritisk på egen praksis, undervisning og klasseledelse
  • LP-modellen giver ikke konkrete redskaber og metoder til at tackle de enkelte udfordringer for pædagogisk personale i hverdagen. Erfaringerne viser, at den større forståelse for de opretholdende faktorer gør det nemmere at finde pædagogiske strategier, der virker. Her kan der med fordel hentes konkrete metoder og værktøjer fra ICDP og KRAP
  • LP-modellens styrke består i, at alle faser gennemgås systematisk

LP-modellen anvendes, når der opstår udfordringer i skoler og daginstitutioners miljø, hvor der er brug for at undersøge og pege på mulige ændringer af den pædagogiske hverdag med henblik på at skabe de bedste betingelser for børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  • Pædagogisk personale i skoler og dagtilbud.
  • Pædagogiske konsulenter.