Morsø Metoden

Morsø Metoden er en systematisering af indsatserne omkring det monofaglige, det flerfaglige og det tværprofessionelle i skoler og dagtilbud.

Alle børn og unge, der oplever vanskeligheder personligt eller i fællesskabet, har krav på et fokus på ressourcer og løsninger, der tager afsæt i fællesskaberne - det er udgangspunktet for Morsø Metoden.

Morsø Metoden er en kvalitetssikring af indsatserne rettet mod stærke og inkluderende børnefællesskaber og er samtidigt før-visitationsproces for Skoler og Dagtilbud i Morsø Kommune.