Morsø modellen

Morsø Modellen beskriver det fælles strategiske grundlag for arbejdet med børn og unge Morsø Kommune. Vi skal sammen finde vejen, vi skal gå, når vi skal forløse visionen: 

"Den rettidige, systematiske, praksisnære og tværprofessionelle samarbejde skaber de bedste betingelser for læring, trivsel, dannelse og udvikling for alle børn og unge på Mors." 

Der skal handles så alment som muligt - så tidligt som muligt, med udgangspunkt i børns og unges fællesskaber og øvrige netværk. 

Morsø Modellen behandler to grundlæggende dimensioner i denne kulturforandringsproces: 

1. At styrke det flerfaglige samarbejde

2. At styrke den datainformerede praksis