ICDP

International Child Development Program

ICDP har til formål at øge kvaliteten af samspillet mellem børn og voksne ved at gøre voksne mere lydhøre overfor barnets behov, samt forbedre de voksnes evne til at møde børnene på en måde der støtter barnets udvikling.

ICDP er en metode der sætter fokus på menneskelig omsorg ved at aktivere empati gennem sensitivering samt at øge og udvikle relationelle kompetencer hos forældre og professionelle omsorgsgivere. Tilgangen er anerkendende og ressourcefokuseret.

Dette sker bl.a. gennem:

·         Videoanalyser af samspil fra deltagernes praksis/hverdag

·         Aktivering af de 8 samspilstemaer

·         Stjernestunder

·         Positiv redefinering

·         Ressourcesolen

·         Relationscirkel   

·         De 7 sensitiveringsprincipper

ICDP anvendes når der er brug for at udvikle de forskellige relationelle miljøer, som børn og voksne indgår i. De voksne har ansvaret for at skabe gode udviklende samspil, hvor børn og unge trives bedre og udfolder deres potentialer bedst muligt. Fokus er på den relationelle kommunikation, da kvaliteten af læringsmiljøet i høj grad afhænger af den professionelles evne til samspil.

Pædagogisk personale i skoler og dagtilbud

Ledelsen i dagtilbud

Pædagogiske konsulenter