Gå til hovedindhold

Intern kompetenceudvikling

Antallet af børn og unge i Morsø Kommune, der i dag bliver henvist til specialpædagogiske tilbud, er stigende, og flere og flere børn og unge er derfor ikke en del af fællesskaberne på den lokale folkeskole/ dagtilbud.

Indhold

  Med afsæt i den brændende platform er der iværksat en kulturforandringsproces, hvor arbejdet med børn og unge i Morsø Kommune skal sikres et fokus rettet mod at skabe stærke fællesskaber, der hvor børnene og de unge er og i deres lokale miljø. 

  Alle børn og unge i Morsø Kommune har ret til at være en del af et stærkt fællesskab. Morsø Kommunes børne- og ungesyn har fokus på, at man trods forskelligheder kan udvikle sin identitet og sit selvværd i fællesskaber, der gennem stærke relationer sikre den enkelte de bedste betingelser for læring, trivsel, dannelse og udvikling.

  Stærke og inkluderende børnefællesskaber skabes i et samarbejde mellem alle, der har aktier i fællesskabet; barnet, den unge, familierne og mange former for fagprofessionelle.

  Målgruppen for kompetenceudviklingen er alle ansatte, der arbejder med børn og unge i Morsø Kommune. Alle ansatte ved Center for Skoler & Dagtilbud og Center for Børn & Familier.

  Kompetenceudviklingsforløbet afvikles over 3 skoleår – 2022/2023, 2023/2024 og 2024/2025. Ved forløbets afslutning har samtlige pædagogiske medarbejdere ved folkeskolerne/dagtilbud og afdelinger i CBF i Morsø Kommune modtaget 6 dages kompetenceudvikling, der skal danne udgangspunktet for de stærke og inkluderende børnefællesskaber.

  Undervisningen på kompetenceudviklingsforløbet varetages af interne ressourcepersoner. Der er allokeret en overordnet læringskonsulent til at være den gennemgående underviser.

  I løbende forlængelse af kompetenceudviklingen vil der blive afviklet aktionslæringsforløb af UCN for samtlige teams på samtlige skoler. I dagtilbud og CBF vil aktionslæringsforløb blive afviklet af intern konsulent. Aktionslæringsforløbene skal sikre at de nyerhvervede kompetencer bringes i anvendelse i forhold til systematikken og praksis på skolerne/dagtilbud og CBF.

  Plakater - de 6 dage

  Dag 1

  Intern Kompetenceudvikling - Hvorfor, før, under og efter

  Indholdsoversigt - dag 1

  Stærke Fællesskaber

  Morsø Metoden

  Børnesyn

  Dag 2

  Indholdsoversigt - dag 2

  Pointer i systemisk tænkning

  KRAP - et systemisk værktøj

  Professionelle læringsfællesskaber

  Dag 3

  Indhold

  Professionel relationskompetence

  Det professionelle samspil i et systemisk perspektiv

  Dag 4

  Indholdsoversigt

  Ressourcefokus og det dialektiske syn

  Dag 5

  Indhold - dag 5

  Dag 6

  Indhold - dag 6

  Dagplejen

  Dagpleje - indhold - dag 1

  Dagpleje - indhold - dag 2

  Dagpleje - indhold - dag 3

  Dagpleje - indhold - dag 4

  Dagpleje - indhold - dag 5